Pobočky knihovny Boskovice

Vratíkov

Knihovna se nachází ve středu obce v budově osadního výboru. Knihovna vlastní téměř 300 knih, které jí darovali místní občané. Další knihy poskytuje výměnný fond Regionálního oddělení Knihovny Boskovice. Knihovna pořádá kulturní akce pro děti.

Informace o knihovně najdete také na stránkách obce Vratíkov.

Výpůjční doba: každý sudý čtvrtek v měsíci 15:00 – 18:00
Knihovnice: Hana Novotná

 

Mladkov

Fond knihovny je zpracován v automatizovaném knihovnickém systému Tritius REKS. On-line katalog knih je přístupný zde. V knihovně jsou k dispozici i nové tituly knih z výměnného fondu Regionálního oddělení Knihovny Boskovice. Ve výpůjční době knihovny je zdarma přístup na internet.

Výpůjční doba: neděle 15 – 17 hodin
Knihovnice: Petra Dvořáková

 

Hrádkov

Knihovna se nachází v nově vybudovaném Komunitním centru. Stavbu se podařilo zrealizovat díky dotaci z IROP prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS. Komunitní centrum bylo slavnostně otevřeno v létě roku 2022.
Fond knihovny je zpracován v automatizovaném knihovnickém systému Tritius REKS. On-line katalog knih je přístupný zde. Knihovna nabízí nové knihy, které si půjčuje z výměnného fondu Regionálního oddělení Knihovny Boskovice.

Výpůjční doba: pondělí 17:00  - 18:30
Knihovnice: Andrea Henzlová

Knihovna - nové knihy