Aprílová výstava

Po celý duben 2019 jste si mohli v knihovně prohlédnout unikátní výstavu fotek našich knihovnic a knihovníka v dosud netušených souvislostech, na roztodivných místech a s těmi nejlepšími osobnostmi. Nahlédněte během dubna do tajných archivů, které občas vydají nejedno tajemství. Třeba to, jak kráčíme k hotové reprezentativní knihovně.

Fenomén chemlon

V rámci Března - měsíce čtenářů 2019 jsme vám na celý měsíc připravili retro výstavu předmětů a bytových doplňků vyrobených z chemlonového vlákna, které v sedmdesátých letech opanovalo české domácnosti. Pamětníci jistě zavzpomínají a poznají si ten „svůj“ výrobek lidové tvořivosti. Výstavu připravila a nám laskavě zapůjčila Knihovna Mikulov. Přejeme hezkou cestu časem do minulosti.

Výstava o nové knihovně

V pátek 18. 1. 2019 jsme do foyer městského úřadu instalovali výstavu o současnosti a budoucnosti naší a také vaší knihovny. Obsahovala podrobné plány projektu a fotografie s upřesňujícími popisky, které osvětlují naše problémy, ať u se týkají budovy, vybavení, čtenářského komfortu nebo knih. Součástí výstavy byla i výzva o tom, pokud lidem záleží na knihovně, která funguje v nejméně vhodných podmínkách ze všech městských institucí, aby přišli debatovat ve čtvrtek 31. 1. od 17:00 do zámeckého skleníku, kde se konalo představení projektu ZZN architekta Fránka pro veřejnost za účasti vedení města.

První republika v artefaktech

Od 28. 9. 2018 jste měli na chodbě dospělého oddělení možnost zhlédnout velice zajímavou výstavu kopií dokumentů z knihy "První republika 1918-1938". Artefakty z oblasti politiky, kultury a společnosti sahají od Washingtonské deklarace až po Mnichovskou dohodu.
Výstavu doplnila vitrína s dobovými předměty ze soukromé sbírky paní Evženie Smílkové.

Putovní výstava

Putovní výstavu mapující  loňský  ročník projektu Jižní Morava čte  jste mohli na přelomu září a října 2018  zhlédnout  ve vstupu do budovy MÚ Boskovice. V roce 2017 se do 228 akcí v knihovnách Jihomoravského kraje zapojilo 5574 dětí a 1635 dospělých. Řada dětí se zapojila také do literární a výtvarné soutěže, která byla součástí projektu. Vítězné práce můžete vidět na již zmiňované výstavě.

V současné době probíhá již třetí ročník projektu. Vítáme všechny nové zájemce o akce, které v rámci projektu Knihovna Boskovice pořádá.

Aleš Pavelka: Lidé a Krajiny

Světlo a duše, tvář. Krajinu světlo i tvář člověka osvětluje, tak, jako duši. Základní symbol nejen fotografie, celého umění byl a je zpodobňován od prvního tahu štětcem, úderu kamenického kladiva i prvního cvaknutí závěrky. Cvak.
Nová výstava fotografií Aleše Pavelky byla od dubna 2018 k vidění na dospělém oddělení.

Jarní výstava 1 + 4

V dubnu 2017 jsme instalovali Jarní výstavu. Autor poezie, David Varner, pochází z Blanska. Jeho verše odráží niterné pocity a prožitky z různých životních období.
Verše si přečetly čtyři dámy, které jeho poezii přetavily do výtvarného projevu. Jejich tvorba není profesionální, ale malovaná srdcem. V ilustracích jsou zachyceny jejich pocity z vybrané básně. Jsou to: Linda Bucharová, Irena Čepová, Jana Dohnalíková a Jitka Vávrová.
 

Aleš Pavelka: "Do vlásků Lásku pošeptat…"

Od prosince 2016 a již potřetí u nás v knihovně vystavoval Aleš Pavelka, profesor Střední pedagogické školy v Boskovicích, jehož zájmem jsou kromě fotografování i básně. Tentokrát obojí věnoval zimním motivům a samožřejmě - lásce.

 

"Láska jen jedna, jediná. Tak jako hlas a květina. Zraje a roste v Srdci, pláč, slzy, úsměv a něha ta ji prospívá. A dlaň, ten něžný důkaz citů dlaň pak objímá. Do vlásků Lásku pošeptat – dopisy nekončí a nepřestanou, dokud je v Srdci cit a dokud Srdce buší a tepe a žije. Květina. Tak jako Láska roste. Poprvé, posté, navždy. Tak jako Nebesa. Děkuji Láskám mým, že byli, děkuji Láskám mým že jsou a budou. A Lásku Vám jen přeji."
Aleš Pavelka

Bublifuk

Příznivce komiksů jistě potěšila výstava Bublifuk, která byla k vidění po celý listopad 2016 v dětském oddělení knihovny. Bublifuk je nová komiksová revue pro holky a kluky. Obsahuje deset původních českých komiksů, informace o českých „prakomiksech“ a další zajímavosti z komiksového světa. Na výstavě jste si mohli prohlédnout ochutnávku komiksů z prvních dvou dílů Bublifuku. Pokud vás příběhy osloví, všechna dosud vydaná čísla Bublifuku vám na dětském oddělení rádi zapůjčíme.

Boskovické pověsti

Výstava byla k vidění v průběhu října 2016 na dětském oddělení.

Vznik tohoto projektu, který připravili žáci a paní učitelky ze ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova, nám přiblížila paní učitelka Ivana Halouzková:
"Každý z nás by jistě chtěl poznat minulost své rodiny. Vědět, jací byli, jak žili a odkud pocházeli naši předkové. Mnoho lidí proto vyvine nemalé úsilí, aby získali svůj rodokmen, zkrátka, poznali své kořeny. Je to bádání dlouhé, složité a za velký úspěch se považuje, pokud se dotyčný „badatel“ dostane alespoň o dvě století v historii své rodiny zpět. I města mají své kořeny. Jejich historie je však evidována v úředních záznamech, ovšem, jak postupujeme proti proudu času, jsou fakta stále řidší a valem jich ubývá. A co teprve období nejstarší, které sahá k samým počátkům vzniku a založení města. 
Pak svou úlohu sehrají báchorky a pověsti. Něco pravdivého na nich určitě je, ale jádro je opředeno pavučinou domněnek, úvah a subjektivních myšlenek tak, jak si je přidávali lidé při vyprávění z jedné generace na druhou. Minulost svého města bychom určitě měli znát. A což teprve minulost nejstarší, která je obalena i rouškou tajemství, a proto je tak zajímavá a přitažlivá. Proniknout do nejstarší historie Boskovic, poznat pověsti o svém městě a především zanechat tyto materiály pro další žáky se stalo námětem ojedinělého projektu, který během měsíce března zrealizovali mladší i starší žáci a učitelé Základní školy Boskovice, pracoviště Slovákova. 
Nejprve bylo samozřejmě nutné se s pověstmi a vyprávěnkami seznámit, přečíst si je nebo si připomenout, co už děti někdy slyšely, četly a znaly. A pak přišlo na řadu umělecké i výukové ztvárnění. A tak se malovalo i kreslilo, stříhalo i vyřezávalo, vymýšlelo, měřilo i popisovalo. Pod vedením paní učitelky Marcely Dvořákové a Anny Kocmanové tak naši žáci a žákyně vytvořili množství nejrůznějších obrázků s tematikou boskovických pověstí, nechyběly však ani výukové materiály, např. zdařilé pexeso žáků 4.E třídy, nebo pracovní listy, křížovky a doplňovačky, jejichž autory jsou naši šikovní šesťáci. Zásluhu o úspěšné provedení projektu nelze upřít ani žákům třídy 9.D, kteří společně s paní učitelkou Blankou Bohatcovou, díky jejímuž nápadu vlastně celý projekt vznikl, všechny texty přepsali a poté zalaminovali, takže jsou nyní přístupné všem, kdo se chtějí s dávnou minulostí našeho města seznámit. 
Vernisáž, která se konala ve středu 30.března, byla nejen slavnostní tečkou a zároveň startem využití projektu Boskovické pověsti, ale zároveň i příjemným setkáním všech jeho aktérů, žáků i vyučujících. V úvodním programu jsme si vyslechli jednu z nejznámějších pověstí doprovázenou obrázky, zazněly písničky a pak si již všichni účastníci mohli prohlížet ilustrace, obrázky a všechny materiály, které s celkovým projektem souvisejí. 
Poučení, radost z tvořivé práce, zajímavá a netradiční výzdoba prostor naší školy a především nové poznání - to vše jsou cíle, které byly bezpochyby splněny."