Léto na lodích

Novou tematickou koníčkářskou výstavu jste měli od půlky července 2023 možnost vidět na dospělém oddělení. Za zapůjčení sbírky modelů lodí složených z 3D puzzle děkujeme Janu Kolářovi. Výstavu doplnily i loďky zakoupené během prázdninových cest, které jsou součástí sbírky.

Výstava výtvarných prací

Téměř po celý červen 2023 jste měli na chodbě dospělého oddělení a i ve foyer úřadu možnost zhlédnout výstavu keramického kroužku SVČ Boskovice a výtvarně - uměleckého kroužku 2. stupně ZŠ, který vede paní Lucie Reiblová.

Výstava v kině Panorama

V přísálí boskovického kina jste mohli od 13. dubna 2023 vidět výstavu zrekonstruovaných knihoven a prohlédnout si, jaké knihovny jsou v 21. století vybudovány i v malých obcích. Výstavu s názvem Rozkvetlé knihovny Jihomoravského kraje nám zapůjčilo metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven MZK Brno.

Originální módní tvorba

Od konce ledna 2023 byla v knihovně k vidění další z našich „koníčkářských“ výstav – pletené, háčkované a šité výrobky, společně s originálními šperky, jejichž autorkou je paní Mgr. Jiřina Bártová. Textilní tvorba je jejím celoživotním koníčkem, ke kterému v posledních letech přidala také výrobu originálních šperků z minerálů a skla. Vyrábění módních doplňků je pro autorku odreagováním od náročné profese středoškolské učitelky i ventilem proti každodennímu stresu. Na výstavě jste mohli zhlédnout jen zlomek z tvorby paní Jiřiny Bártové. Pokud Vás její výrobky zaujaly, navštivte webové stránky: www.daliaoriginal.art , Instagram: daliaoriginal, nebo kontaktujte samotnou autorku. 

Výstava perníčků

Od začátku listopadu 2022 jsme vám představili další výstavu, tvorbu perníčků paní Dagmar Richtrové z Boskovic. Paní Richtrová nám zapůjčila ukázku svých překrásně zdobených a voňavých výtvorů do naší výstavkové vitríny na chodbě dospělého oddělení, abyste se mohli také pokochat, inspirovat a případně si i nakoupit. Více z tvorby paní perníkářky je k vidění zde.

Zahraniční knihovny očima knihovnic a dekorace ze starých knih

Od začátku července 2022 jste si na chodbě dospělého oddělení mohli prohlédnout malou výstavu fotografií Zahraniční knihovny očima knihovnic. Putovní výstavu připravila paní knihovnice Květa Hrtmanová z Knihovny Právnické fakulty UK. Šlo o výběr fotografií, které pořídila ona či její kolegyně na studijních cestách se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Fotografie a informace, které získaly, se jim zdály být natolik zajímavé, že se o ně rozhodly podělit s námi ostatními – odbornou i laickou veřejností. Za zapůjčení výstavy moc děkujeme.

Architektonickou výstavu doplnila malá ukázka dekorací ze starých knih, které vyráběly naše kolegyně z Městské knihovny Blansko při příležitosti sousedské slavnosti Zažít Blansko jinak. Za zapůjčení výrobků děkujeme blanenské kolegyni Bc. Pavle Gargošové.

Máj, lásky čas

Od května 2022 jsme pro vás na chodbě dospělého oddělení připravili výstavu eroticky laděné literatury, která pochází ze soukromé sbírky pana Petra Matuly. Na výstavě jste mohli vidět mnoho podob této literatury, například secesní mondénní literaturu, která vycházela začátkem minulého století, dále pak meziválečný erotický bulvár nebo avantgardní erotické spisy, které tvořil kupříkladu jeden z českých spisovatelských klasiků Vítězslav Nezval. Jeho knihy ilustrovali třeba Karel Teige nebo Toyen. K vidění byly i ukázky ze soukromých erotických tisků. 

Fosilie - další koníčkářská výstava

Od poloviny února 2022 jste měli možnost zhlédnout na chodbě dospělého oddělení sbírku zkamenělin, kterou nám zapůjčila paní Dana Marvanová. Sbírka je tvořena z velké části jejími vlastními nálezy, které objevila v blízkém okolí, například v bývalém lomu u Obory či v lokalitě u Bačova.

Závěr roku 2021 ve znamení kalendářů

Konec roku máme spojen s nákupem stolního či nástěnného kalendáře. Řada z nás se v posledních létech těší na to, jak pro své blízké či pro sebe koupí kalendář s fotografiemi našeho města. Také panu Pupíkovi boskovické kalendáře všeho druhu učarovaly.  Sbírá je již od první poloviny šedesátých let. Od prosince 2021 jsme kalendáře vystavovali na chodbě dospělého oddělení. Některými exponáty se dalo i zalistovat a zavzpomínat u nich. Panu Pupíkovi moc děkujeme za zapůjčení sbírky.

 

 

Výstava pivních půllitrů

byla další z výstav sběratelsko-koníčkářského cyklu, která byla ke zhlédnutí od konce září 2021. Tentokrát nám své exponáty zapůjčil pan Milan Skácel a paní Marie Žáčková, kteří se věnují sbírání pivního skla a porcelánu. Výstavu jsme doplnili literaturou zaobírající se pivem a pivovarnictvím a vzpomínkami na literární autory, jejichž díla máme spojena s motivem piva a hospody. Součástí výstavy byla také možnost vyplnit literárně-pivní kvíz a získat hodnotné ceny.