Boskovické pověsti

Výstava byla k vidění v průběhu října 2016 na dětském oddělení.

Vznik tohoto projektu, který připravili žáci a paní učitelky ze ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova, nám přiblížila paní učitelka Ivana Halouzková:
"Každý z nás by jistě chtěl poznat minulost své rodiny. Vědět, jací byli, jak žili a odkud pocházeli naši předkové. Mnoho lidí proto vyvine nemalé úsilí, aby získali svůj rodokmen, zkrátka, poznali své kořeny. Je to bádání dlouhé, složité a za velký úspěch se považuje, pokud se dotyčný „badatel“ dostane alespoň o dvě století v historii své rodiny zpět. I města mají své kořeny. Jejich historie je však evidována v úředních záznamech, ovšem, jak postupujeme proti proudu času, jsou fakta stále řidší a valem jich ubývá. A co teprve období nejstarší, které sahá k samým počátkům vzniku a založení města. 
Pak svou úlohu sehrají báchorky a pověsti. Něco pravdivého na nich určitě je, ale jádro je opředeno pavučinou domněnek, úvah a subjektivních myšlenek tak, jak si je přidávali lidé při vyprávění z jedné generace na druhou. Minulost svého města bychom určitě měli znát. A což teprve minulost nejstarší, která je obalena i rouškou tajemství, a proto je tak zajímavá a přitažlivá. Proniknout do nejstarší historie Boskovic, poznat pověsti o svém městě a především zanechat tyto materiály pro další žáky se stalo námětem ojedinělého projektu, který během měsíce března zrealizovali mladší i starší žáci a učitelé Základní školy Boskovice, pracoviště Slovákova. 
Nejprve bylo samozřejmě nutné se s pověstmi a vyprávěnkami seznámit, přečíst si je nebo si připomenout, co už děti někdy slyšely, četly a znaly. A pak přišlo na řadu umělecké i výukové ztvárnění. A tak se malovalo i kreslilo, stříhalo i vyřezávalo, vymýšlelo, měřilo i popisovalo. Pod vedením paní učitelky Marcely Dvořákové a Anny Kocmanové tak naši žáci a žákyně vytvořili množství nejrůznějších obrázků s tematikou boskovických pověstí, nechyběly však ani výukové materiály, např. zdařilé pexeso žáků 4.E třídy, nebo pracovní listy, křížovky a doplňovačky, jejichž autory jsou naši šikovní šesťáci. Zásluhu o úspěšné provedení projektu nelze upřít ani žákům třídy 9.D, kteří společně s paní učitelkou Blankou Bohatcovou, díky jejímuž nápadu vlastně celý projekt vznikl, všechny texty přepsali a poté zalaminovali, takže jsou nyní přístupné všem, kdo se chtějí s dávnou minulostí našeho města seznámit. 
Vernisáž, která se konala ve středu 30.března, byla nejen slavnostní tečkou a zároveň startem využití projektu Boskovické pověsti, ale zároveň i příjemným setkáním všech jeho aktérů, žáků i vyučujících. V úvodním programu jsme si vyslechli jednu z nejznámějších pověstí doprovázenou obrázky, zazněly písničky a pak si již všichni účastníci mohli prohlížet ilustrace, obrázky a všechny materiály, které s celkovým projektem souvisejí. 
Poučení, radost z tvořivé práce, zajímavá a netradiční výzdoba prostor naší školy a především nové poznání - to vše jsou cíle, které byly bezpochyby splněny."

Ohlédnutí

Galerie dobových fotografií z historie Knihovny Boskovice zaznamenaly velký ohlas, proto jsme se v rámci říjnového Týdne knihoven 2016 rozhodli, že výběr z toho nejstěžejnějšího představíme i v podobě fyzické výstavy. Ohlédnutí na chodbě dospělého oddělení až do zimy.

Nejlepší knihy dětem

Na léto 2016 byla na dospělém oddělení nainstalována nová výstava. Byl to výběr z nejzajímavějších knih pro děti a mládež 2014 - 2015. Svou hravostí na první pohled zaujaly obálky a názvy, ale i mnoho dalšího.

Putování se šnekem Krasíkem - výstava výtvarných prací

Výtvarné práce vyrobily děti blanenského regionu v rámci projektu "Putování se šnekem Krasíkem" a byly k vidění v oddělení pro děti od 27. 5. do 14. 6. 2016.

Aleš Pavelka: Poezie ve městě

Jedním z prvních počinů Března - měsíce čtenáře v roce 2016 byly fotografie Aleše Pavelky, kterého jsme představili v naší knihovně už podruhé, výstava zachycovala atmosféru historických center měst Znojma, Brna a Třebíče a byla doprovázena drobnými verši, podtrhujícími atmosféru. Výstavu jste mohli vidět do konce měsíce května roku 2016.

"Na svých toulkách pražskou  periférií se Vladimír Boudník setkal se skupinou mladíků, kteří jsouce dojati a vzrušeni podivuhodným zákoutím, napnuli nad ten prostor bílý transparent s nápisem KLUB POEZIE." (Hrabal, 1981, s. 7) Na paměť všech snílků městských zákoutí, kteří vyvěšovali a vyvěšují transparenty, na paměť pábitele Bogana - Bohumila Hrabala, kterému věnuji následující "kluby poezie" tvořené všemi básněmi a fotografiemi městských zákoutí Znojma, Třebíče a Brna (a jedné z Boskovic), na paměť Vás kteří tato zákoutí milují a nechodí kolem nich slepí avšak vidí v nich poezii věnuji tuto výstavku, aby podobně jako Hrabalův přítel a zakladatel explosionalismu grafik a malíř Boudník viděli ve skvrnách a čarách a starých zdí plátno, na který napnou reálný i pomyslný nápis "Kluby poezie".
Váš Aleš Pavelka.

Haló, haló, tady Večerníček - výstava výtvarných prací

Cílem projektu, kterého se v roce 2015 zúčastnili dětští čtenáři z řady obcí okresu Blansko, bylo seznámit děti s knihou, se spisovatelem nebo jinou zajímavou osobností a také s literárním tématem. Dalším cílem bylo celoroční tematické čtení literatury s večerníčkovským obsahem v duchu projektů „Celé Česko čte dětem“ a „Večerníček v roce 2015 slaví 50 let“. Z Boskovic se zúčastnily děti z dětského domova. V lednu 2016 byla na dětském oddělení k vidění výstava těchto prací.

Ladovská zima

Od listopadu 2015 do února 2016 jsme připravili výstavu pohlednic Josefa Lady. Za zapůjčení exponátů děkujeme naší podporovatelce, paní Miladě Smékalové.

"Tyto sem kniežky napsal"

Na podzim 2015 proběhla výstava, která pojednávala o literárním díle mistra Jana Husa a vnímáním jeho odkazu od 15. do 21. století. Jednotlivé panely obsahovaly nejen citáty z nejvýznamnějších Husových děl, ale také ukázky rukopisů a starých tisků z českých a zahraničních knihoven. Výstava vznikla při příležitosti výročí 600 let od upálení Jana Husa a při konání V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky v Praze.

Aleš Pavelka: Fotografie a básně

V létě 2015 bylo možno vidět výstavu fotografií Aleše Pavelky doplněnou básněmi stejného autora. Pan Pavelka působí jako středoškolský učitel na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Mezi jeho zájmy patří kromě jiného fotografování, především krajiny, přírody a makro. Fotografování se věnuje již od mládí, spojuje jej s cestováním a poznáváním. Žije v Brně. 

Výstava výtvarných prací

V dubnu 2015 vystavovaly v hale naší budovy své práce z tohoto roku děti z výtvarného oboru a keramiky ZUŠ Boskovice, který pracuje pod vedením Mgr. Evy Holoušové a Mgr. Jany Kolmačkové.