Haló, haló, tady Večerníček - výstava výtvarných prací

Cílem projektu, kterého se v roce 2015 zúčastnili dětští čtenáři z řady obcí okresu Blansko, bylo seznámit děti s knihou, se spisovatelem nebo jinou zajímavou osobností a také s literárním tématem. Dalším cílem bylo celoroční tematické čtení literatury s večerníčkovským obsahem v duchu projektů „Celé Česko čte dětem“ a „Večerníček v roce 2015 slaví 50 let“. Z Boskovic se zúčastnily děti z dětského domova. V lednu 2016 byla na dětském oddělení k vidění výstava těchto prací.

Ladovská zima

Od listopadu 2015 do února 2016 jsme připravili výstavu pohlednic Josefa Lady. Za zapůjčení exponátů děkujeme naší podporovatelce, paní Miladě Smékalové.

Aleš Pavelka: Fotografie a básně

V létě 2015 bylo možno vidět výstavu fotografií Aleše Pavelky doplněnou básněmi stejného autora. Pan Pavelka působí jako středoškolský učitel na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Mezi jeho zájmy patří kromě jiného fotografování, především krajiny, přírody a makro. Fotografování se věnuje již od mládí, spojuje jej s cestováním a poznáváním. Žije v Brně. 

Výstava výtvarných prací

V dubnu 2015 vystavovaly v hale naší budovy své práce z tohoto roku děti z výtvarného oboru a keramiky ZUŠ Boskovice, který pracuje pod vedením Mgr. Evy Holoušové a Mgr. Jany Kolmačkové.

Výstava pohlednic

Během měsíce března a dubna 2015 byla na chodbě oddělení pro dospělé možnost zhlédnout výstavu vzácných originálních pohlednic s vyobrazením císaře Františka Josefa I. Pohlednice jsou ze sbírky pana Ivo Smékala.

Výstava hraček

V listopadu 2014 jsme veřejnosti představili výstavu retro hraček, které česká designérka Libuše Niklová navrhovala od 50. let 20. století až do své smrti v roce 1981. Vzhledem k podmínkám doby si s hračkami paní Niklové hrál snad každý. Rozdíl oproti ostatním produktům totality byl u hraček Niklové v tom, že již v době jejich rozkvětu kvitoval jejich nápaditost a kvalitu bez nadsázky celý svět. Unikátnost hraček Niklové spočívá nejen v tom, že jsou ručně malované, ale také fakt, že v době, kdy si paní Libuše prosadila svou s pryží a plastem, nebyly tyto materiály na českých hračkách téměř myslitelné. Vše se vyrábělo z dřeva či dalších přírodních materiálů. Niklová ke každé další hračce přistupovala se stejnou pečlivostí, a tak mohly vzniknout skvosty typu Kocoura, Lva či Slona. Majitelkou sbírky je paní Milada Smékalová. 

Padesát odstínů Babičky

V březnu 2014 jsme v narážce na známý bestseller uspořádali výstavu různých vydání nejvydávanější knihy v Čechách.  Za 150 let je to na 360 různých vydání od mnoha nakladatelů. Obyčejně je každé jiné, ale například Československá grafická unie vydala 21x knihu v úplně stejném provedení s ilustracemi Adolfa Kašpara. Vždy jen změnila letopočet, číslo vydání a někdy nějakou drobnost. Tak to zůstalo i později, kdy vydávání převzalo Státní nakladatelství dětské knihy, či jiní nakladatelé. Dá se říci, že nejznámější ilustrátor Babičky je Adolf Kašpar, nebyl však sám. Knihu ilustrovalo mnoho jiných umělců a tato kniha je vlastně jedna velká galerie knižních ilustrátorů 19. a 20. století. Také knižní vazby jsou mnohdy krásným a unikátním dílem. Kuriozitou je kniha psaná těsnopisem. Sbírku paní Smékalové jsme si dovolili doplnit knihou z fondu Knihovny Boskovice psanou Braillovým písmem. 

Výstavy u příležitosti Března - měsíce čtenáře 2014

V březnu 2014 měl výročí prozměnu jeden z našich největších prozaiků. Množství fotografického materiálu a rozmanitá prostředí nabídly snímky z našich služebních cest do nejrůznějších knihovnických institucí.

Knihovna v proměnách času 1863 - 2013

Při příležitosti oslav 150 let od založení knihovny proběhla v hale naší budovy rozsahem velká, chronologicky pojatá výstava o její historii. Začínala založením spolku Velen a končila architektonickými návrhy budoucí možné stavby pro knihovnu. Zde je pár momentek z instalace výstavy.

Vrchlický "160"

Výstava z Března - měsíce čtenáře 2013 při příležitosti významného výročí jednoho z našich největších básníků.