Klub seniorů: Jménem zákona, stůj!

Návštěva výstavy Jménem zákona, stůj! - z historie četnictva na Boskovicku. Sraz v 15:00 hod. před Muzeem regionu Boskovicka.

Na výstavě jsou představeny dějiny četnictva v letech 1850–1945 se zaměřením na boskovický region. Senioři se můžou těšit na celou řadu exponátů a fotografií ze soukromých sbírek a rodinných pozůstalostí. Ve výstavě bude i dioráma interiéru četnické stanice či originální uniforma boskovického četníka Karla Chmelíka.

Senioři si vyzkouší určování na základě daktyloskopie, mechanoskopie, portrétní identifikace, otisků bot a další. Za splnění úkolů ve výstavě jim bude odměnou vystavení Pochvalného vysvědčení (to dostávali i zdatní četníci).

Vstupné: 20 Kč / zdarma pro členy Klubu seniorů