Ochotnické divadlo

Ochotnické divadlo

Na podzim roku 2019 uplynulo 156 let od vzniku Čtenářského a zpěváckého spolku Velen. Protože tento spolek prováděl i scénky a deklamovánky a měl ve svých stanovách „pěstovati hudbu a hry zákonem dovolené“, pokládáme jeho vznik i za vznik historie ochotnického divadla. Ochotnické divadlo má v historii města velmi významné místo. Například v roce 1871 bylo sehráno 10 divadelních her, mezi jinými Tylova Paličova dcera, Tvrdohlavá žena a Bankrotář nebo Moliérův Lakomec. Pochopitelně ve všech letech 19. století nebyla činnost tak intenzivní, z počátku století dvacátého začaly postupně vznikat dramatické odbory jednotlivých spolků - Sokola, Orla, Dělnické tělovýchovné jednoty nebo Mazurie. Rok 1945 je velkým mezníkem v ochotnické divadelní činnosti v Boskovicích. Všichni ochotníci se sešli a založili Městské ochotnické divadlo. 

Od té doby, za více než 70 let, prošlo ochotnické divadlo mnoha změnami. Střídali se zřizovatelé a tím i názvy - Divadlo Kras, Divadlo Sdruženého klubu pracujících, Divadlo Městského kulturního střediska, Ochotnické divadlo - občanské sdružení, Ochotnické divadlo při TJ Sokol Boskovice až k dnešnímu Ochotnickému divadlu KZMB.

V posledních patnácti letech soubor přináší především konverzační komedie českých i zahraničních autorů, se kterými sklízí úspěchy nejen v Boskovicích, ale také v okolních obcích nebo v soutěžních přehlídkách (Hobblík Hodonín). Za zmínku určitě stojí světová premiéra hry Roberta Thomase Tornádo, kterou soubor uvedl v roce 2010 za účasti překladatele hry Jana Cimického. V tomto roce láká Ochotnické divadlo na představení M. Doležalové a R. Vencla Když se zhasne. Tato komedie plně odpovídá cestě, po které se soubor před lety vydal. „Lidé se mají na ochotnickém divadle především bavit a o to nám jde nejvíc,“ shodují se všichni členové Ochotnického divadla v Boskovicích.

Více informací o aktivitách Ochotnického divadla naleznete na stránkách www.ochotniciboskovice.cz.

Informace o podmínkách účinkování vám poskytne Miroslava Krajíčková, tel.: 730 548 53, mailová adresa: miroslava.krajickova@kicboskovice.cz.

Caffe Bar Skleník