Vánoční jarmark 2022 - registrace prodejců

Zahájili jsme registraci prodejců na Vánoční jarmark v Boskovicích. Letošní jarmark se koná v termínu pátek 2. prosince 2022 od 9.00 do 21.00 hodin.

Prosíme, pozorně si přečtěte celý text.

Žádáme prodejce nejen o stylové a pěkně upravené stánky (které jsou podmínkou), ale i o vkusné (nejlépe stylové jarmareční) oblečení. Místa přednostně rezervujeme stálým prodejcům. Prosíme o vyplnění přihláškového formuláře pro prodejce (viz níže). Zájemci o prodej budou zpětně v aktuálním čase kontaktováni. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru!

Prodejní místa budou v horní polovině Masarykova náměstí – u radnice. Poblíž radnice a pódia budou umístěny pouze historické stánky, ukázky řemesel a občerstvení. Je nezbytné respektovat časy příjezdu a odjezdu na trh. Příjezd v pátek od 5.30 do 7.30 hodin (odvoz zboží ze stánku až od 21.30 hod.).

Vjezd na náměstí bude povolen pouze prodejcům, kteří předloží doklad o zaplacení faktury. Budeme se řídit aktuálními vládními nařízeními.

 

CENY:

Za stánek s rukodělnými výrobky a podobným jarmarečným sortimentem do 2m délky je platba 700 Kč, u většího stánku se poplatek navyšuje za každý metr o 200 Kč.

Za stánek s tepelně zpracovaným občerstvením je platba 3000 Kč.

Za stánek s ostatním občerstvením je platba 1800 Kč

Stánek musí mít foliovou podložku-ochrana dlažby. Akceptujeme délku stánku maximálně 4 metry.

Možnost připojení na elektrický proud je velmi omezená. Proto budeme stánků s odběrem elektrického proudu vybírat jen omezené množství.

Podle vyhl.101/2005 sb. § 3 musí prodejce, který požaduje odběr elektřiny, zaslat revizní zprávu od elektrického zařízení, které chce připojit.

 

Po zaslání přihlášky Vám bude během listopadu vystavena faktura, kterou uhradíte. V přihlášce musí být uvedeno IČO pro vystavení faktury.

Při vjezdu na náměstí je nutné sebou vzít doklad o zaplacení faktury !!!

Fakturu je nutné zaplatit do 29. 11. 2022, pokud tak neučiníte, nebude Vám místo rezervováno. Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do 15. 11. 2022. Spolu s přihláškou prosím zašlete i 1 fotografii vašeho stánku a 1 fotografii vašeho sortimentu. Děkujeme za Váš zájem o tuto akci a těšíme se na Vás při našem Vánočním jarmarku.

Kontakt:

Kulturní zařízení města Boskovice, přísp.org., Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, telefon: 516 45 35 44.

Odpovědná osoba: Eva Václavíková, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz, mobil: 730 182 330.