Klub seniorů

Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.

Program klubu na měsíc červen 2024:

4. 6. Posezení u kávy (od 15.00 hod. v Sokolovně)

11.6. Cestovatelská beseda o Etiopii s Janou Krutilovou (od 15.00 hod. v Sokolovně)

18.6. Keramické tvoření (od 15:00 v SVČ a jen pro členy klubu)

25.6. Společenské hry ve Sportparku Boskovice (v 10:30 odjezd mikrobusem od Kina Panorama, nebo po vlastní ose MHD)
 

 

 

Caffe Bar Skleník