Folklórní soubor Velen

Folklórní soubor Velen Boskovice

50. a 60. léta

V 50. letech se v tehdejší ČSSR začala rozvíjet taneční folkloristika. Vznikaly folklorní soubory, které navazovaly na živé tradice nebo vycházely ze sbírek písní a tanců z daných regionů. Pro tuto činnost se nadchla i Marie Bečvářová, profesorka pedagogické školy v Boskovicích, která v r. 1951 podobný soubor založila. Počátky nebyly nijak jednoduché, v oblasti Drahanské vrchoviny a Malé Hané nebyl živý folklor téměř dochován. Proto se spojila se Zdenkou Jelínkovou, pracovnicí etnografického ústavu v Brně, od které získala archivní materiály o folkloru v našem regionu. Dalšími cennými zdroji byly Božena Veselá z Kořence, sběratelka lidových tradic, a manželé Kopečtí z Protivanova, kteří ovládali původní kroky jako třasák nebo břitvu.

Soubor byl složen od svého založení do roku 1976 fungoval pod pedagogickou školou, skládal se tedy z žákyň této školy a chlapců z ostatních boskovických škol. Soubor zpočátku neměl vlastní muziku. Hudebních úprav se ujal učitel Vladimír Veselý. Stěžejní hudební oporou byla Marie Bednářová, která v letech 1951 až 1975 hrála na zkouškách i vystoupeních na klavír nebo harmoniku. Na některých vystoupeních spolupracoval soubor s lidovou muzikou, např. Karlem Henkem, Karlem Kovaříkem a dalšími.

70. – 80. léta

Po paní Bečvářové převzala vedení souboru Jiřina Horáková, studentka pedagogické školy a pozdější ředitelka mateřské školy Na Dolech. Nejprve prošla souborem jako tanečnice, od roku 1970 vedla přípravku nováčků a v roce 1974 převzala organizační i umělecké vedení celého souboru, navíc sama ještě aktivně tančila. V 80. letech se měnily požadavky na choreografii folklorních souborů, byly vyžadovány větší kompoziční tvary. Ve spolupráci s Mílou Brtníkem vznikla tematická pásma jako Řemesla, Masopust, Hospoda a další.

Hudební stránku převzal r. 1972 učitel a pozdější ředitel školy, Alois Čada, Kromě práce na hudebních úpravách založil z žákyň pedagogické školy lidovou muziku, kde hrál na housle, pan učitel Veselý na basu.

Roku 1976 přestává být součástí pedagogické školy a přechází pod nového zřizovatele, Sdružený klub pracujících, a soubor se začíná prezentovat pod názvem Velen, podle postavy z pověsti o založení města Boskovice. Noví členové souboru se začali rekrutovat z místní mládeže, tedy už ne dočasně ubytovaných studentů PgŠ

Přechodem pod SKP zanikla i dívčí skupina. Hudební části souboru se ujal Dušan Kovařík, který sestavil novou muziku složenou převážně z konzervatoristů.

Konec 80. let, začátek 90. let

Koncem 80. let docházelo k interním změnám v souboru. Roku 1987 odešla z vedení Jiřina Horáková, poté se vystřídalo několik uměleckých vedoucích – Anna Kočí (1987-88), Lída Slavíčková (1988-89), Věra Zemánková – Opatřilová (1989-92). Vedoucí muziky se stala Marie Zouharová, která ponejvíce spolupracovala s primášem Tomášem Zouharem, v letech 1997-8 s Ondřejem Tajovským.

1993 - 2013

Od r. 1993 se na dalších 13 let ujala souboru Marie Bušová, později Kociánová. Marie Bušová prošla obdobným životním scénářem jako její předchůdkyně Jiřina Horáková. Nejprve vstoupila do souboru coby tanečnice (1976), ve vedení Velenu stála téměř stejnou dobu. I jejich profesní život byl dlouhodobě propojený, a to když se vystřídaly ve vedení mateřské školy Na Dolech. Osobitý přístup obou žen byl ovšem nezaměnitelný. S Marií Bušovou vedl od roku 1993 nácvik Antonín Pitner, v mládí též aktivní tanečník, po jejím odchodu v letech 2006-13 už vedl soubor sám, později externě s nácvikem pomáhala Jiřina Horáková. Třetí výraznou osobností byl Ilja Melkus, od roku 1988 korepetitor, později i ochranná duše muziky, ve které se postupně střídali zkušení i velmi mladí primáši – Josef Pokorný, Stanislav Tesař, Barbora Křivinková, Tereza Pulcová a Barbora Foretová.  Úzce spolupracující trojice Bušová-Pitner-Melkus kromě uměleckého vedení Velenu založila r.1991 dětský folklorní soubor Borověnka při Domu dětí a mládeže (dnešní SVČ).

2014 - 2019

Roku 2014 se stala vedoucí souboru Pavlína Čechová. Stejně jako většina předchůdců se rekrutovala z postu zkušené tanečnice. V čele souboru se na krátko ocitla už v roce 2006, ale teprve po návratu z mateřské dovolené převzala pomyslné žezlo definitivně. Nejprve sama, od r.2017 v tandemu s Alenou Stloukalovou, taktéž bývalou tanečnicí, ale také dlouholetou vedoucí dětského souboru Borověnka.

Muziky se ujaly mladičké primášky Tereza Pulcová, po ní Barbora Foretová.

2020 - 2022 (současnost)

Nouzový stav v prvních vlnách pandemie postihnul Velen stejně jako ostatní kulturní spolky od omezení kulturních aktivit až po dočasný úplný zákaz činnosti. Jako v jiných přelomových obdobích i tentokrát probíhal vnitřní personální přerod ve vedení souboru. Pavlína Čechová i Alena Stloukalová zůstaly, přibyli k nim ještě Ladislav Matuška za tanec a Ondřej Tajovský, který přenesl do souboru své zkušenosti coby dirigent Městského divadla Brno. Vznikl tak čtyřlístek tvůrčího týmu, který se zprvu online, později na živo scházel, aby vytvořil nové postupy a choreografie, až se pocovidové jaro zeptá.

Významná vystoupení:

Pravidelné pořádání Večerů písní a tanců pod Pedagogickou školou

Opakovaná umístění v krajských i celostátních kolech STM (soutěž tvořivosti mládeže)

1958, 1961 – 1. místo ve kategorii lidových tanců

1962 – vystoupení na Pražském hradě při setkání mládeže s prezidentem republiky

1966 – Francie

1967 – NDR

1972 – 1989 - nepravidelné 1-2 týdenní pobyty v Mariánských lázních s každodenním vystupováním

1974 – Rakousko

1982 – Strážnice

1984 – Bulharsko

1986 – Polsko

Od roku 1983 pořádání Horáckého plesu při SKP Boskovice

1990 – Dánsko

1991 – SRN, Francie

1992 - Turecko

1994 – Francie

1997 – Německo

2000 – Německo

2002 – Německo, Francie

2003 – Slovensko

2004 – Rakousko

2006 – Francie

2007 – Polsko

2012 – Belgie

2013 – Slovensko

2014 – Bosna a Hercegovina

2015 – Srbsko

2017 – Francie

Nabídka vystoupení

Folklórní taneční soubor Velen nabízí své vystoupení v rámci předvánočních večírků, plesů a výročních slavností. Délka vystoupení dohodou. Informace o podmínkách vystoupení vám poskytne Miroslava Krajíčková, tel.: 730 548 53, mailová adresa: miroslava.krajickova@kicboskovice.cz.

Caffe Bar Skleník