Klub seniorů: Jak se vyrovnat se ztrátou sluchu?

Organizace Tichý svět pořádá přednášku, kde se senioři dozví jak zjistit začínající ztrátu sluchu, proč je dobré ztrátu sluchu řešit co nejdříve, kompenzační pomůcky - sluchadla a kde je lze získat, jaký je rozdíl mezi sluchadlem od lékaře a "naslouchátkem" z reklamy a mnoho dalšího.

Vstupné: zdarma

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.

Caffe Bar Skleník