Povídání o botanické zahradě

Beseda Deany Láníkové v rámci spolku Zelená peřina o poslání Botanické zahrady PřF MU v Brně s prezentací fotek její historie a různé zajímavosti a rarity, které v zahradě najdete. 

Vstupné: 50 Kč / zdarma pro členy Klubu seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.

Caffe Bar Skleník