Kontakty

Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace
(prosíme uvádět takto celý název organizace)
V zastoupení: PaedDr. Oldřich Kovář
Kpt. Jaroše 15
68001 Boskovice
516 45 35 44
kultura@boskovice.cz

IČO: 69648468
DIČ: CZ69648468
č.ú.:19–4880360247/0100
Datová schránka: uxhff26
DPH osvobozeno dle § 61e)
Zřizovací listina zapsána na Městském úřadě Boskovice sp.zn. 04/13.05.1999/15

ředitel
PaedDr. Oldřich Kovář
o.kovar.knihovna@boskovice.cz
tel.: 603 949 203

zástupce ředitele, dramaturg
Ivo Legner
legner@boskovice.cz
tel.: 739 515 210

kulturní pracovnice
Eva Václavíková
vaclavikova.kultura@boskovice.cz
tel.: 730 182 330

produkční, pronájmy Zámeckého skleníku a Sokolovny
Miroslava Krajíčková
krajickova.kultura@boskovice.cz
tel.: 730 548 531

správce Zámeckého skleníku
Milan Novotný
novotny.kultura@boskovice.cz
tel.: 605 415 041

správce Sokolovny
Jan Formánek
spravce.sokolovna@boskovice.cz 
tel.: 731 632 015

účetní
Helena Ježková
jezkova.kultura@boskovice.cz
tel.: 731 143 532

IT pracovník (správce PC)
Tomáš Jurný
informatik.kzmb@boskovice.cz
tel.: 730 811 556