Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 100 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.


Program Klubu seniorů na měsíc červen2022:

7. 6. Sv. Anežka česká – dokument o životě a odkazu (od 15.00 hod. v přísálí Kina Panorama)

14. 6. Dny umění nevidomých: koncert Barbora Migrová a Ráchel Skleničková (od 14.00 hod. v Muzeu regionu Boskovicka)

21. 6. Přednáška Josefa Prose Pověsti (od 15.00 hod. v přísálí Kina Panorama)

28. 6. Společenské hry ve Sportparku Boskovice (od 11.00 hod. Sportpark Doubravy, doprava autobusem č. 265 směr hřbitov, odjezd 10.11 z autobusového nádraží nebo na jiných nástupních místech)