Přehlídka vlastních klobouků

Klub seniorů při Kulturních zařízeních města Boskovice se schází (kromě výletů a exkurzí) pravidelně každé úterý od 15.00 hod. v přísálí Sokolovny Boskovice. Využívá zde příjemného zázemí s barem. Pro členy klubu je připravena řada besed, tvořivých dílen, výletů a společenského programu.

V rámci klubu senioři navštívili například vilu Tugendhat, vilu Stiassni, výstavu Titanic, Slovanskou epopej apod. Náš klub seniorů se pravidelně věnuje tematickým rukodělným činnostem s lektory, pořádáme taneční zábavy, posezení při muzice a navštěvují nás také žáci ZUŠ Boskovice. O historických městech a zajímavých místech České republiky a Evropy nám pravidelně poutavě vypráví pan profesor z Gymnázia Boskovice Josef Pros.

9. dubna 2019 proběhla přehlídka vlastních klobouků. Některé dámy nejen že představily část své krásné garderoby, ale poutavě představily i příběhy svých klobouků. Byla to jedna velká paráda!

Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 50 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.

Program Klubu seniorů na měsíc červen:

4. 6. Posezení u kávy (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně)

11. 6. Společenské hry ve Sportparku Boskovice (od 11.00 hod. Sportpark Doubravy, doprava autobusem č. 265 směr hřbitov, odjezd 10.08 z autobusového nádraží nebo na jiných nástupních místech).

18. 6. Posezení u kávy (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně)

25. 6. Rozloučeni s klubem před prázdninami v cukrárně Sladké mámení, ul. Kpt Jaroše od 15.00 hod.