Přehlídka vlastních klobouků

Klub seniorů při Kulturních zařízeních města Boskovice se schází (kromě výletů a exkurzí) pravidelně každé úterý od 15.00 hod. v přísálí Sokolovny Boskovice. Využívá zde příjemného zázemí s barem. Pro členy klubu je připravena řada besed, tvořivých dílen, výletů a společenského programu.

V rámci klubu senioři navštívili například vilu Tugendhat, vilu Stiassni, výstavu Titanic, Slovanskou epopej apod. Náš klub seniorů se pravidelně věnuje tematickým rukodělným činnostem s lektory, pořádáme taneční zábavy, posezení při muzice a navštěvují nás také žáci ZUŠ Boskovice. O historických městech a zajímavých místech České republiky a Evropy nám pravidelně poutavě vypráví pan profesor z Gymnázia Boskovice Josef Pros.

9. dubna 2019 proběhla přehlídka vlastních klobouků. Některé dámy nejen že představily část své krásné garderoby, ale poutavě představily i příběhy svých klobouků. Byla to jedna velká paráda!

Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 50 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Klub se schází pravidelně každé úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice, v případě naplánované přednášky se Klub schází v prostorách videosálu Kina Boskovice, také od 15 hodin.

Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.

 

Program Klubu seniorů na měsíc duben:

2. 4.       Koncert v Muzeu Regionu Boskovicka (od 15.00 hod.)

Radek Žalud s kytarovým doprovodem Filipa Moravce
Koncert v rámci 25. ročníku festivalu DUN - Dny umění nevidomých na Moravě pořádají SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Blansko ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka.

Radek Žalud - nevidomý populární zpěvák, někdy též označovaný jako Český Bocelli, absolvent konzervatoře Jana Deyla, kde vystudoval kromě klasického zpěvu i hru na akordeon, na klavír a ladění klavírů.
Filip Moravec - slabozraký koncertní kytarista, absolvent AMU, hráč na koncertní kytaru a varhany.

9. 4.       „Módní přehlídka“ - prezentace vlastních klobouků (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně)

16. 4.     Velikonoční tvoření s Martinou Lukešovou (od 15.30 hod. v přísálí v Sokolovně)             

23. 4.     Posezení u kávy (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně) a návštěva výstavy na galerii Sokolovny Boskovická epopej - výstavou provede autor Ivo Krajíček