Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 300 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: eva.vaclavikova@kicboskovice.cz , mobil 730 182 330.

Program klubu na měsíc září 2023:

5. 9. Zahájení nové sezóny Klubu seniorů (od 15.00 hod. v parku u Zámeckého skleníku)
12. 9.  Beseda o výrobě léčivých dobrot s Martinou Lukešovou (od 15.00 hod. Sokolovna)
19. 9.  Návštěva výstavy Společenský život hmyzu Muzeum regionu Boskovicka (od 15.00 hod. sraz před muzeem)
26. 9.  Společenské hry v klubu (od 15.00 hod. Sokolovna)

 

Připravujeme na říjen 2023:

3.10. Cestovatelská beseda Romana Janusze: Magická Arménie - zemí sopek a klášterů (od 16.00 hod. Sokolovna, kávu vaříme již od 15.00 hod.)
10.10. Kurz první pomoci (od 15.00 hod. Sokolovna)
17.10. Josef Pros: Román - první polovina 20. století (od 15.00 hod. videosál Kina Panorama)
24.10. Pečeme si pro sebe - ochutnávka sladkých dobrot (od 15.00 hod. Sokolovna)
31.10. Taneční odpoledne s Boskověnkou (od 15.00 hod. Zámecký skleník)

 

 

 

 

 

 

Úterý 3. 10.

16:00
Přednáška
Klub seniorů
Sokolovna - přísálí

Klub seniorů | Roman Janusz: Magická Arménie

Výprava zemí sopek a klášterů. Arménie je rajskou zahradou Zakavkazska, výjimečnou kombinací nádherné přírody a okouzlujících památek.

50 Kč / 0 Kč

Úterý 10. 10.

15:00
Přednáška
Klub seniorů
Sokolovna - přísálí

Klub seniorů | Kurz první pomoci

Praktické použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Ukázka Kardiopulmonální resuscitace (KPR) s možností vyzkoušet si ji na modelu pod odborným vedením.

Úterý 17. 10.

15:00
Přednáška
Klub seniorů
Kino Panorama - videosál

Klub seniorů | Josef Pros: Román - první polovina 20. století

Přednáška v rámci Klubu seniorů PhDr. Josefa Prose, profesora Gymnázia Boskovice, na téma slavných románů první poloviny 20. století. Přednáška je doplněna videoukázkami.

50 Kč

Úterý 24. 10.

15:00
Dílnička
Klub seniorů
Sokolovna - přísálí

Klub seniorů | Pečeme si pro sebe

Ochutnávka sladkých dobrot, které si senioři sami upečou, výměna receptů a hodnocení finálních výrobků. K ochutnávce uvaříme kávu. Vstup volný. Zveme do našich řad nové členy.

Úterý 31. 10.

15:00
Hudba
Klub seniorů
Zámecký skleník

Posezení při muzice s Boskověnkou

K poslechu a tanci hraje dechová hudba Boskověnka. Přijďte si poslechnout vaše oblíbené melodie. Hrát a tančit se bude od 15.00 až do 18.00 hod. Občerstvení zajišťuje Caffe&Bar Skleník.

100 Kč Koupit