Klub seniorů

Klub seniorů při KZMB – oddělení studovny Městské knihovny v Boskovicích. Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 50 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Klub se schází pravidelně každé úterý od 15 hodin ve studovně Městské knihovny na nám. 9. května v Boskovicích, v případě naplánované přednášky se Klub schází v prostorách videosálu Kina Boskovice, také od 15 hodin.

Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.

Program Klubu seniorů na měsíc červen 2018:

5. 6.     Slavnostní shromáždění u příležitosti založení Základní organizace Českého svazu zahrádkářů (od 15.00 v kině Panorama)

12. 6.     Klub v knihovně (od 15.00 hod. v knihovně)

19. 6.    Klub není  

21. 6.    Výlet do Brna, návštěva Vila Löw-Beer (v 8.20 odjezd z valkového nádraží Boskovice)

26. 6.    Cukrárna Sladké Mámení (od 15.00 hod.)