Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 50 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Klub se schází pravidelně každé úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice, v případě naplánované přednášky se Klub schází v prostorách videosálu Kina Boskovice, také od 15 hodin.

Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.

Program Klubu seniorů na měsíc říjen:

2. 10.     Posezení u kávy (od 15.00 hod. v Sokolovně Boskovice)

9. 10.     Beseda s Dagmar Rengerovou Linserovou o knize Cena emigrace (od 15.00 hod. v Knihovně Boskovice) - kniha o osudech československých emigrantů na Západě

16. 10.   Klub není           

19. 10.   Posezení s dechovou hudbou Boskověnka (od 15.00 hod. v Arboretu Šmelcovna)

23. 10.   Posezení u kávy (od 15.00 hod. v Sokolovně Boskovice)

30. 10.   Výstava Alfonse Muchy v Brně (odjezd z vlakového nádraží Boskovice v 8.20 hod.)

 

Program Klubu seniorů na měsíc listopad:

6. 11.     Josef Pros: Podkarpatská Rus – přednáška (od 15.30 hod. ve videosálu Kina Panorama)

13. 11.   Karel Kocůrek: Island – cestovatelská beseda (od 15.30 hod. ve videosálu Kina Panorama)

20. 11.   Posezení u kávy (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně)

27. 11.   Martina Lukešová: Adventní tvoření (od 15.00 hod. v Modrém salónku v Sokolovně)