Přehlídka vlastních klobouků

Klub seniorů při Kulturních zařízeních města Boskovice se schází (kromě výletů a exkurzí) pravidelně každé úterý od 15.00 hod. v přísálí Sokolovny Boskovice. Využívá zde příjemného zázemí s barem. Pro členy klubu je připravena řada besed, tvořivých dílen, výletů a společenského programu.

V rámci klubu senioři navštívili například vilu Tugendhat, vilu Stiassni, výstavu Titanic, Slovanskou epopej apod. Náš klub seniorů se pravidelně věnuje tematickým rukodělným činnostem s lektory, pořádáme taneční zábavy, posezení při muzice a navštěvují nás také žáci ZUŠ Boskovice. O historických městech a zajímavých místech České republiky a Evropy nám pravidelně poutavě vypráví pan profesor z Gymnázia Boskovice Josef Pros.

9. dubna 2019 proběhla přehlídka vlastních klobouků. Některé dámy nejen že představily část své krásné garderoby, ale poutavě představily i příběhy svých klobouků. Byla to jedna velká paráda!

Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 50 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.

 

Program Klubu seniorů na měsíc prosinec 2019:

3. 12. Posezení u kávy (od 15.00 v Sokolovně)

10. 12. Posezení při harmonice s Františkem Kotoučkem (od 15.00 v Sokolovně)

17. 12. Vánoční nadílka v klubu (od 15.00 v Sokolovně)

 

Program Klubu seniorů na měsíc leden 2020:

7. 1.     Novoroční přípitek (od 15.00 v Sokolovně)  

14. 1.   Josef Pros: Lázeňský trojúhelník v Karlovarském kraji (beseda od 15.30 hod. ve videosálu Kina Panorama)           

21. 1.   Posezení na kafi od 16.00 v Zámeckém skleníku a v 17.00 hod. následuje Posezení při svíčkách s Valerií Zawadskou

28. 1.   Návštěva výstavy Poklad Inků na Výstavišti Brno (nutno se nahlásit předem) - odjezd v 8.01 z vlakového nádraží Boskovice