Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 100 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Pokud není uvedeno jinak, klub se schází v úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice. Bližší informace ke klubové činnosti poskytne paní Eva Václavíková, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, 680 01 Boskovice, e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz , mobil 730 182 330.

Program klubu na měsíc září 2022:

13. 9. Společenské a karetní hry (od 15.00 hod. v Sokolovně)
20. 9. Debata s vedením města (od 15.00 hod. v Sokolovně)
27. 9. Společenské hry ve Sportparku Boskovice (od 11.00 hod. Sportpark Doubravy, zajištěna doprava od 10.00 hod. z parkoviště za Kinem Panorama - zahrádka cukrárny Sladké mámení)

Program klubu na měsíc říjen 2022:

4. 10. Beseda Mlýny a vodníci našeho regionu (od 15.00 hod. v Sokolovně)
11. 10. Posezení u kávy (od 15.00 hod. v Sokolovně)
18. 10. Posezení u kávy (od 15.00 hod. v Sokolovně)
25. 10. Josef Pros - Balady (od 15.00 hod. ve videosálu Kina Panorama)