Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 50 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Klub se schází pravidelně každé úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice, v případě naplánované přednášky se Klub schází v prostorách videosálu Kina Boskovice, také od 15 hodin.

Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.

Program Klubu seniorů na měsíc prosinec:

4. 12. Posezení u kávy (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně)

11. 12.   Josef Pros: Halič – Lvov, přednáška (od 15.30 hod. ve videosálu Kina Panorama)

18. 12.   Vánoční besídka s ochutnávkou vánočního cukroví a s překvapením (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně)