Klub seniorů

Na pravidelné schůzky jsou zváni do našich řad všichni aktivní senioři, kteří nechtějí být sami doma, mají rádi společnost, vycházky a rádi se dozvídají a učí nové věci. Za členský poplatek 50 Kč na sezónu (září – červen) je připravena řada besed, dílen, výletů a společenského programu.

Klub se schází pravidelně každé úterý od 15 hodin v Sokolovně Boskovice, v případě naplánované přednášky se Klub schází v prostorách videosálu Kina Boskovice, také od 15 hodin.

Bližší informace ke klubové činnosti poskytnou pracovníci KZMB na tel. 516 45 35 44.

 

Program Klubu seniorů na měsíc únor:

12. 2.     Posezení u kávy s harmonikou – hraje František Kotouček (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně)

19. 2.     Prohlídka Muzea Regionu Boskovicka (sraz v 15.00 před muzeem)

26. 2.     Jarní taneční zábava (nejen) pro seniory (od 15.00 hod. v Zámeckém skleníku)

 

Program Klubu seniorů na měsíc březen:

5. 3.       Josef Pros: Slovácko historické (od 15.30 hod. ve videosálu Kina Panorama)

12. 3.     Knihy našeho dětství – program Knihovny Boskovice (od 15.00 hod. v přísálí v Sokolovně)

19. 3.     Roman Janusz: Peru - magické Andy – cestovatelská beseda (od 15.30 hod. v Modrém salónku v Sokolovně) 

26. 3.     Výstava Titanic - Brno Výstaviště (odjezd z vlakového nádraží Boskovice v 8.01 hod.)

Účast na výjezdu je pouze pro členy Klubu seniorů při KZMB a je podmíněn přihlášením u paní Evy Václavíkové ; tel. 516 45 35 44, mobil:730 182 330, e-mail: vaclavikova.kultura@boskovice.cz    
Vstupné i dopravu si platí účastníci sami.