Historie PS Janáček

Dne 1. června 1946 sloučil Fr. Linda tehdejší orchestr, mužský a ženský sbor v jediné těleso, Pěvecko-hudební spolek Janáček. Pod tímto novým názvem pořádá 1. koncert s programem výlučně složeným z děl L. Janáčka. Od roku 1950 vede mužský sbor J. Štětina (1912) a ženský Fr. Linda (1891). Od roku 1952 přechází Janáček pod Sdružený klub pracujících, kde pracuje do jeho zrušení v roce 1991. Od roku 1954 se stává sbormistrem František Kysilka (*1909), který vede sbor více jak 20 let. Po něm přebírá sbor dr. Alois Čada (*1940), který je s krátkými přestávkami jeho sbormistrem do roku 2001. Od února 2003 vede sbor mladá sbormistryně Mgr. Markéta Markelová, od roku 2007 Mgr. Tomáš Pléha a od roku 2015 Mgr. František Ostrý. Za více než 50 let své činnosti nastudoval sbor Janáček stovky sborů českých i světových autorů, absolvoval stovky vystoupení a jeho působení je v boskovickém kulturním životě nezastupitelné.

Kontaktní osoba: Eva Václavíková, tel.: 730 182 330, mailová adresa: vaclavikova.kultura@boskovice.cz.